Włókno ceramiczne luzem

Włókno ceramiczne
Włókna z ceramiki

Włókna ceramiczne luzem

Włókno termoizolacyjne luzem jest produktem ceramicznym surowym, to luźna mieszanina nieregularnie zorientowanych włókien o różnej długości.
Jest to materiał bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Włókno ceramiczne luzem nie powoduje emisji dymu czy zapachu podczas pierwszego wygrzewania.

Właściwości:
Wśród najważniejszych właściwości włókien ceramicznych luzem należy wymienić:
● Stabilność w wysokich temperaturach i duża odporność na szoki cieplne.
● Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
● Niską przewodność cieplną oraz niski współczynnik akumulacji ciepła.
● Nie zawiera lepiszczy lub czynników korozyjnych, odporność antykorozyjna.
● Doskonała absorpcja dźwięków.
● Sprężystość w wysokich temperaturach

Obszary zastosowań:
Wykonuje się nim naprawy izolacji wymurówki ogniotrwałej bez przerywania ruchu pieca.
● Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji oraz wypełnienie nierówności, wgłębień, rys i pęknięć w tradycyjnej wymurówce ogniotrwałej.
● Sypkie wypełnienie izolacyjne do złożonych przestrzeni i obszarów trudno dostępnych.
● Izolacja termiczna, która może być ubijana w piecach różnego typu.
● Służy do filtrowana gorących gazów.
● Izolacja akustyczna i elektryczna.
● Włókno zbrojeniowe do betonów oraz cementów izolacyjnych.

 

Skrawki ceramiczne, Ścinki ceramiczne, Włókno ceramiczne luzem

Ścinki oraz skrawki ogniotrwałe luzem to produkt z maty ceramicznej w formie nieregularnie przycinanych pasków o różnej długości i szerokości.
Jest to materiał bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Włókno ceramiczne luzem nie powoduje emisji dymu czy zapachu podczas pierwszego wygrzewania.

Właściwości:
Wśród najważniejszych właściwości włókien ceramicznych luzem należy wymienić:
● Stabilność w wysokich temperaturach i duża odporność na szoki cieplne.
● Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
● Niską przewodność cieplną oraz niski współczynnik akumulacji ciepła.
● Nie zawiera lepiszczy lub czynników korozyjnych, odporność antykorozyjna.
● Doskonała absorpcja dźwięków.
● Sprężystość w wysokich temperaturach

Obszary zastosowań:
Wykonuje się nim naprawy izolacji wymurówki ogniotrwałej bez przerywania ruchu pieca.
● Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji oraz wypełnienie nierówności, wgłębień, rys i pęknięć w tradycyjnej wymurówce ogniotrwałej.
● Sypkie wypełnienie izolacyjne do złożonych przestrzeni i obszarów trudno dostępnych.
● Izolacja termiczna, która może być ubijana w piecach różnego typu.
● Służy do filtrowana gorących gazów.
● Izolacja akustyczna i elektryczna.
● Włókno zbrojeniowe do betonów oraz cementów izolacyjnych po wcześniejszym rozdrobnieniu.