Moduły z włókna ceramicznego

Moduły ceramiczne z włókna
Moduł ceramiczny z włókna

Moduły ceramiczne

Moduły włókniste stosowane są jako wymurówki wewnętrznych powierzchni pieców. Można je stosować prawie do wszystkich rodzajów pieców we wszystkich gałęziach przemysłu. Produkowane są z mat ceramicznych, złożonej albo układanej i wstępnie sprężonej tak, żeby uzyskać wymaganą gęstość. Moduły ceramiczne z kotwieniem lub bez produkowane mogą być w trzech temperaturach kwalifikacyjnych 1260, 1430 i 1600 oraz kompozytowe.

Właściwości modułów ceramicznych

- Odporność na wysokie temperatury

- niski współczynnik przewodzenia ciepła

- dobre magazynowanie ciepła

- wytrzymałość konstrukcyjna

- giętki i elastyczny materiał

- łatwy w obróbce i pracy

- wytrzymujące trzęsienia termiczne

- lekka waga

- szybki montaż i konserwacja

Zalety modułów ceramicznych

- odporność na szok termiczny

- oszczędność energii

- szybki i bezpieczny montaż

- długa żywotność

- niskie zużycie materiałów

  ogniotrwałych ceramicznych

- łatwość wymiany pojedynczych partii

Rodzaj Moduł MW 1260 Moduł MW 1430 Moduł MW 1600
Temperatura kwalifikacyjna °C 1260 1430 1650
Temperatura pracy °C 1100 1350 1580
Temperatura topnienia °C 1760 1760 >2000

 

Skład chemiczny

 

 

Al₂O₃ % 44-47 31-35 72
SiO₂ % 50-54 42-47 28
ZrO₂ % - 12-15 -
Inne % <0,6 <0,6 -
Skurcz po 24h % 1100°C – 3,1 % 1350°C – 2,4 % 1580°C – 1 %

 

Przewodność cieplna

W/(mk)

(128 kg/m3)

 

200 °C 0,07 0,07 0,06
400 °C 0,10 0,10 0,09
600 °C 0,13 0,14 0,12
800 °C 0,18 0,19 0,17
1000 °C 0,27 0,26 0,25
1200 °C - 0,38 0,35
Gęstości kg/m3 150,175,200 150,175
       

Dostępne wymiary: 600 x 300 x  (100 – 300) co 25 mm , 300 x 300 x  (100 – 300) co 25 mm

Możliwość produkcji nietypowych rozmiarów.

Moduły włókniste wykonywane są w formie kostek gotowych do montażu.