Utwardzacz

Utwardzacz na bazie krzemionki koloidalnej

Utwardzacz, Impregnat

Utwardzacz na materiały włókniste.

Utwardzacz jest produktem na bazie krzemionki koloidalnej. Zalecany jako impregnat powierzchni z włókien ceramicznych takich jak (maty ceramiczne, moduły ceramiczne, płyty glinokrzemianowe oraz kształtki ogniotrwałe z włókna ceramicznego), aby zwiększyć twardość i odporność na erozję.

Zastosowanie:

  • do pokrywania powierzchni z włókien ceramicznych narażonych np. na duże prędkości przepływających gazów
  • do zwiększania twardości kształtek i płyt formowanych próżniowo

 

Metody nakładania:

natrysk, pędzel, wałek, zanurzenie