Betony o średniej zawartości cementu

Betony o średniej zawartości cementu

Mają mniejszą zawartość cementu glinowego niż tradycyjne zwarte betony ogniotrwałe. Tutaj wartość waha się w granicach od 8 do 15%. Podobnie jak w przypadku pierwszego produktu, ważna jest bardzo łatwa aplikacja przy jednoczesnych bardzo dobrych parametrach. Te betony również mogą być zabudowywane metodą wibrowania lub tradycyjnego ubijania.