Cegły izolacyjne

Cegły ogniotrwałe
Cegła izolacyjna kominek

Cegły ogniotrwałe

Cegły izolacyjne typ JM

Lekkie prostki ogniotrwałe (cegły izolacyjne) wykonane są z glin ogniotrwałych. Wykorzystywane są jako pierwsza warstwa wyłożenia ogniotrwałego lub można również wykorzystać jako tylną izolację. Ich dokładne wymiary umożliwiają szybkie układanie cegieł ogniotrwałych z wąskimi i jednolitymi spoinami.

Właściwości cegły ogniotrwałej

- niskie przewodnictwo cieplne

- praca w warstwie ogniowej

- niska akumulacja ciepła

- wysoka wytrzymałość na ściskanie w wysokich temperaturach

- łatwa zabudowa

- wysoka odporność na wstrząsy cieplne

- niski skurcz

Zastosowanie cegły ogniotrwałej

- piece wgłębne

- piece rolkowe do szybkiego wypalania

- komory spalania

- regeneratory

- ogólne konstrukcje pieców

- piece z atmosferą ochronną do obróbki stali

- wysokotemperaturowe urządzenia przemysłowe

- wózki piecowe

 

Rodzaj

Jedn.

INF 23

INF 26

INF 28

INF 30

INF 32

Temperatura kwalifikacyjna

°C

1260

1430

1540

1650

1760

Gęstość

g/cm³

0.6

 

0.8

 

0.9

 

1

 

1.25

 

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

1.0 - 1.2

 

1.4 - 1.6

 

1.8 - 2.0

 

2.0 – 2.1

 

2.2

 

Wytrzymałość na zginanie

MPa

0.9

1.2

1.6

1.8

2.0

Przewodnictwo cieplne (350°C)

W/(m.k)

0.16

0.24

0.28

0.33

0.36

Rozszerzalność cieplna (1000°C) (%)

%

0.5

0.5

0.55

0.58

0.6

Analiza chemiczna

 

Al₂O₃

38

51

65

73

77

SiO₂

45

40

32

24

16

Fe₂O₃

0.9

0.8

0.7

0.5

0.4

CaO

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

TiO₂

1.5

0.3

0.1

0.1

0.1

Na₂O+K₂O

       1,3

1,5

1,0

0,9

0,8

Dostępne wymiary:   NF1 – 230 x 114 x 64 ,   NF2 – 250 x 124 x 64