Papier ceramiczny

Papier ceramiczny

Papier ceramiczny

Papier ceramiczny, inaczej filc wysokotemperaturowy produkowany jest z włókien glinokrzemianowych o wysokiej czystości z niewielką domieszką spoiwa organicznego.
Zaawansowana technologia produkcji zapewnia jednolitą strukturę, która charakteryzuje się niską przewodnością cieplną i dobrą wytrzymałością podczas obróbki.

Właściwości papieru ceramicznego

Papier z włókien ceramicznych wykazuje doskonałą stabilność chemiczną, wytrzymując działanie najbardziej korozyjnych czynników. Wyjątkami są kwas fluorowodorowy i ortofosforowy oraz stężone alkalia. Jeżeli tektura izolacyjna zostanie zamoczony wodą lub parą, jego termiczne i fizyczne właściwości całkowicie powracają po wyschnięciu.

Zastosowanie papieru ceramicznego

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych w wyłożeniach ogniotrwałych (betonowych, z prostek izolacyjnych),
• warstwa amortyzująca i wyrównująca pod kształtkami ceramicznymi (kształtki palnikowe, wyłożenia koryt spustowych metali nieżelaznych, inne),
• cienkościenna izolacja pancerza urządzeń grzewczych i pieców do obróbki cieplnej,
• uszczelnienia termiczne